ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

Ranking dos upvotes do Kuadro Gabarito #1 até #69

Para fazer parte do ranking, envie a resolução de uma questão.

Íthalo Gomes Garcia Sousa

Íthalo Gomes Garcia Sousa (#1)

Ituiutaba - MG
32
Upvotes

vrT (#2)

18
Upvotes

Ester Freitas (#3)

11
Upvotes

Loy (#3)

11
Upvotes

Théo Moura (#3)

11
Upvotes

null (#6)

10
Upvotes

Adriele Souza Dos Santos (#6)

10
Upvotes

Carmen Castro (#6)

10
Upvotes

Maria Clara Braga (#9)

9
Upvotes

Gabriel dos Santos de Souza (#10)

8
Upvotes

mundinho ranpo br (#10)

8
Upvotes

Rafael (#10)

8
Upvotes
Ana

Ana (#13)

7
Upvotes

juan gomes (#13)

7
Upvotes

Drica Linda (#13)

7
Upvotes

Ana Carolina Otsuka (#13)

7
Upvotes

Pedro Costa (#13)

7
Upvotes

Severino Santos (#13)

Brasília - DF
7
Upvotes

ÁNDREY PAULINO (#13)

7
Upvotes

Carlos Eduardo Couto Amaral (#13)

7
Upvotes
bruno halaff rezende santos

bruno halaff rezende santos (#21)

Campinorte - GO
6
Upvotes

Agatha Roik (#21)

6
Upvotes

Valentina De Mello Imakawa (#21)

6
Upvotes

Raay Lima (#21)

6
Upvotes

Ederson Luiz (#21)

6
Upvotes

nicolle (#21)

6
Upvotes

Anna Gomes (#21)

6
Upvotes

yanni (#21)

6
Upvotes

JANDERSON DE OLIVEIRA JÚNIOR (#21)

6
Upvotes

Melissa Kelly (#30)

Teresópolis - RJ
5
Upvotes

Darlene Castro (#30)

5
Upvotes

Maria Luiza Pereira dos Santos (#30)

5
Upvotes

Ana Laura Diniz (#30)

5
Upvotes

Joao Paulo (#30)

5
Upvotes

Bianca Lataliza Granjeiro (#30)

5
Upvotes

Maria Luiza Duarte (#30)

5
Upvotes

Camille Gonçalves (#30)

5
Upvotes

RAFAEL LIESNER OLIVEIRA (#30)

5
Upvotes

Karol (#30)

5
Upvotes

Leonardo Lespinasse (#40)

4
Upvotes

Ana Cecília Araújo (#40)

4
Upvotes

Giovana Nardo (#40)

4
Upvotes

Thiago Teixeira (#40)

4
Upvotes

Sofia Pecly Monteiro (#40)

4
Upvotes

isabel (#40)

4
Upvotes

Adriana André (#40)

4
Upvotes

Anna Hazel Pavan (#40)

4
Upvotes

Lutteo Teles (#40)

4
Upvotes

Gustavo Liguigli (#40)

4
Upvotes

Kamilly Rosa (#40)

4
Upvotes

YAN CARLOS DE SOUSA NUNES (#40)

4
Upvotes

Sarah Nascimento (#40)

4
Upvotes

Vanessa Penariol Sacheti (#40)

4
Upvotes

Iohan Bento (#40)

4
Upvotes

ailton (#40)

4
Upvotes

Vitória Moura (#40)

4
Upvotes

mirella (#40)

4
Upvotes

marcos (#40)

4
Upvotes

CIGS_ZenqzZ (#40)

4
Upvotes

Ramon Rodrigues (#40)

4
Upvotes

vanessa melo (#40)

4
Upvotes

Eduardo Antônio (#40)

4
Upvotes

Maria Eduarda (#40)

4
Upvotes

gabriela mascarenhas (#40)

4
Upvotes

kadu eduardo (#40)

4
Upvotes

Beatriz silva (#40)

4
Upvotes

Alana Moraes Da silva (#40)

4
Upvotes

Milena Maia Figueiredo (#40)

4
Upvotes

Yasmin Raiany De Amorim Silva (#69)

3
Upvotes

Carolina Bastos Mendonça (#69)

3
Upvotes

Heloisa Alves (#69)

3
Upvotes

LUISA CAIXETA CARVALHO (#69)

3
Upvotes

Ana Laura Moschetta Gouveia (#69)

3
Upvotes

Heyslanne Lima (#69)

3
Upvotes

Camilly Ferreira Gomes (#69)

3
Upvotes

Daniela Casagrande (#69)

3
Upvotes
TheShadowBrokers

TheShadowBrokers (#69)

Barra de São Francisco - ES
3
Upvotes

Maria Rita (#69)

3
Upvotes

Angelo Francisco (#69)

3
Upvotes

Maria luisa Nascimento (#69)

3
Upvotes

ester (#69)

3
Upvotes

Henrique Gomes (#69)

3
Upvotes

Nicolly Santos (#69)

3
Upvotes

Giovanna Oliveira (#69)

3
Upvotes

Vitor GP (#69)

3
Upvotes

Cauã Bonuti (#69)

3
Upvotes

ANA CAROLINA SILVA DE OLIVEIRA (#69)

3
Upvotes

Nathielly Dourado (#69)

3
Upvotes

Wiei Wil (#69)

3
Upvotes

Emyle Santana (#69)

3
Upvotes

lucas vieira (#69)

3
Upvotes

Clara Kthmii (#69)

3
Upvotes

Brena (#69)

3
Upvotes

Maria Vithória Oliveira Cezar (#69)

3
Upvotes

Ewellyn Mendes (#69)

3
Upvotes

Giovanna Rodrigues (#69)

3
Upvotes

ADRIELE GOMES OLIVEIRA (#69)

3
Upvotes

Luca (#69)

3
Upvotes

breno (#69)

3
Upvotes

Giullia Troiani (#69)

3
Upvotes